TOTES LES ESCOLES QUE FORMALITZIN LA INSCRIPCIÓ ABANS DEL 1 DE GENER DE 2019 TINDRAN LA QUOTA DELS PROFESSORS GRATUÏTA.