TOTES LES ESCOLES QUE FORMALITZIN LA INSCRIPCIÓ ABANS DEL 31 DE DESEMBRE DE 2018 TINDRAN LA QUOTA DELS PROFESSORS GRATUÏTA.